Tạo Hình Con Cá Với Vỏ Hến

Tạo Hình Con Cá Với Vỏ Hến - Mầm Non Kid's Moon

TO HÌNH CON CÁ VI V HN

Lp Pink Moon được cô hướng dn khám phá thêm mt tiết hc thú v và hp dn t nhng v hến đã s dng.
Các con đ
ược tha sc sáng to và tưởng tượng đ to ra nhng tác phm ca riêng mình.
Cùng xem l
i nhng thành qu ca chúng con nhé!

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon